Condiții de cumpărare

Termeni și condiții
CONDIȚII GENERALE DE CONTRACT

CONDITII GENERALE DE CONTRACT (VTC)

festmenygaleria.eu

în vigoare de la 2018-11-30

Cuprins

preambul

Bine ați venit pe site-ul nostru! Vă mulțumim că v-ați onorat în timpul achiziției!

Acest magazin web este produs de GTC.

Citiți cu atenție acest document înainte de finalizarea comenzii dvs., deoarece sunteți de acord cu termenii acestui GTC finalizând comanda.

Dacă aveți întrebări cu privire la acești Termeni de utilizare, utilizarea site-ului web, a produselor individuale, cursul achiziției sau dacă doriți să discutați despre nevoile dvs. specifice cu dvs., vă rugăm să ne contactați cu datele de contact furnizate.

Imprint: informații furnizate de Furnizorul de servicii (Seller, Business)

Nume : Elisabeth Czinege ev

Sediul central : 2310 Szigetszentmiklós Kinizsi u. 41

Adresă de corespondență : 2310 Szigetszentmiklós Kinizsi u. 41

Autoritatea de înregistrare : Ministerul de Interne al Departamentului de Supraveghere a Documentelor

Număr de înregistrare : 52206410

Numărul fiscal : 68756529-1-33

Reprezentant : Erzsébet Czinege

Număr de telefon : + 36-20-503-2017

E-mail : contact@festmenygaleria.eu

Site web : https://festmenygaleria.eu

Numărul de înregistrare de confidențialitate : în curs de desfășurare

Detalii furnizor de gazduire

Nume : UNAS Online Kft.

Sediul central : 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

Contactați : unas@unas.hu

concepte

Părțile: Vânzătorul și cumpărătorul în mod colectiv

Consumatorul: o persoană fizică care acționează în afara domeniului său de activitate, profesiei sau afacerii sale

Contract de consum: un contract care este supus unui consumator fiind consumator

Site web: Acesta este website-ul folosit pentru semnarea contractului

Contract: Un contract de vânzare încheiat între vânzător și cumpărător prin intermediul site-ului web și al poștei electronice

Un mijloc de comunicare între părțile la distanță este un dispozitiv care poate face o declarație de contract în absența părților care încheie un contract. Printre aceste instrumente se numără, în special, adresa destinatarului sau formularul neadresat, scrisoarea standard, formularul de publicitate publicat în presă, catalogul, telefonul, faxul și accesul la Internet

Încheierea unui contract de consum: un contract de consum încheiat în cadrul unui sistem de vânzare la distanță organizat pentru furnizarea unui produs sau serviciu contractual fără prezența fizică simultană a părților astfel încât, pentru încheierea contractului, părțile contractante să utilizeze numai mijloace de comunicare la distanță

Produs: Toate bunurile mobile tranzacționabile incluse în Site-ul oferit spre vânzare pe site și sub rezerva acordului

Antreprenoriat: o persoană care își desfășoară profesia, desfășoară o activitate independentă sau o afacere

Cumpărător / Dvs.: persoana care a încheiat un contract pentru a face o ofertă de cumpărare prin intermediul site-ului Web 

Garanție: În cazul contractelor încheiate între consumator și întreprindere (denumit în continuare "contract de consum"),

 1. (a) un contract de executare a unui contract încheiat în mod voluntar de către întreprindere pentru buna executare a contractului în plus față de sau în absența obligației sale legale;
 2. (b) garanția statutară legală

Legislație relevantă

Tratatul este guvernat de prevederile legislației ungare și, în special, de următoarele legi:

1997 CLV. Legea privind protecția consumatorilor 

CVIII din 2001 Acționează asupra anumitor aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale 

Actul V din 2013 privind Codul civil 

151/2003. (IX.22.) Decretul guvernului privind bunurile de folosință îndelungată pentru consumatori

45/2014. (II.26.) Cu privire la normele detaliate privind contractele încheiate între consumator și întreprindere

19/2014. (IV.29.) Decretul NGM privind regulile procedurale de tratare a garanțiilor și garanțiilor pentru lucrurile rezultate în urma unui contract încheiat între un consumator și o întreprindere

1997 LXXVI. dreptul de autor 

2011 CXX. Actul privind auto-determinarea informațiilor și libertatea de informare 

REGULAMENTUL (UE) NR. 2018/302 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 28 februarie 2018 privind acțiunea împotriva restricțiilor teritoriale nejustificate pe motive de naționalitate, reședință sau loc de stabilire și alte forme de discriminare pe piața internă De modificare a Regulamentului (CE) nr. 2004 / CE și a Regulamentului (UE) 2017/2394 și a Directivei 2009/22 / CE

REGULAMENTUL (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 95/46 (general) Regulamentul privind protecția datelor)

Domeniul de aplicare și acceptarea GTC

Conținutul contractului dintre noi - în plus față de prevederile legislației obligatorii relevante - este definit în aceste Termeni și condiții generale (în continuare: GTC). Prin urmare, această GTC include drepturile și obligațiile dvs. și ale dvs., condițiile de încheiere a contractului, termenele de livrare, termenele de livrare și de plată, regulile de răspundere și condițiile de exercitare a dreptului de retragere.

Informațiile tehnice necesare pentru utilizarea site-ului, care nu sunt incluse în acest GTC, sunt furnizate de alte informații disponibile pe site.

Trebuie să vă familiarizați cu prevederile acestui GTC înainte de a finaliza comanda. Prin achiziționarea prin intermediul magazinului nostru web, sunteți de acord cu termenii acestui GTC și GTC face parte din contractul dintre dvs. și vânzător.

Limba contractului, formă de contract

Limba contractelor reglementate de prezenta GTC este limba maghiară.

Contractele care intră sub incidența prezentei GTC nu vor fi considerate contracte scrise și nu vor fi înregistrate de către Vânzător.

prețurile

Prețurile sunt în HUF. Vânzătorul este supus vânzărilor scutite de TVA, astfel încât prețurile nu includ TVA. Ne rezervăm dreptul de a modifica prețurile.

Plângerea și executarea reclamațiilor

Consumatorul poate depune plângeri ale consumatorilor cu privire la produsul sau activitatea vânzătorului la următoarele adrese de contact:

Consumatorul poate comunica întreprinderii , oral sau în scris , plângerea sa referitoare la comportamentul, comportamentul sau omisiunea întreprinderii sau a unei persoane care acționează în favoarea sau în beneficiul întreprinderii în legătură cu distribuirea sau vânzarea bunurilor către consumator. 

Compania trebuie să examineze imediat plângerea verbală și să o remedieze, dacă este necesar . În cazul în care consumatorul nu este de acord cu tratarea reclamației sau dacă nu este posibil să investigheze plângerea imediat, compania înregistrează imediat reclamația și poziția sa asupra plângerii și le transmite consumatorului o copie a reclamației în cazul unei reclamații verbale făcute personal. În cazul unei reclamații orale adresate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, consumatorului îi este furnizat răspunsul de fond în același timp, nu mai târziu de 30 de zile, în conformitate cu cerințele pentru o plângere scrisă. În caz contrar, trebuie să acționeze în baza plângerii scrise, după cum urmează. Plângerea scrisă trebuie să răspundă în scris în termen de 30 de zile de la primirea acesteia de către întreprindere , cu excepția cazului în care Uniunea Europeană are un act direct aplicabil al Uniunii Europene, cu excepția cazului în care a primit-o în scris . Un termen limită mai scurt este statutar, iar legea poate stabili un termen mai lung. Întreprinderea trebuie să precizeze motivele respingerii plângerii. O plângere verbală adresată serviciului de telefonie sau de comunicații electronice i se atribuie un număr unic de identificare. 

Înregistrarea plângerii trebuie să includă:

 1. numele consumatorului, adresa,
 2. locul, ora și modul de depunere a reclamației,
 3. o descriere detaliată a reclamației consumatorului, o listă de documente, documente și alte dovezi prezentate de consumator,
 4. o declarație a întreprinderii privind reclamația consumatorului, dacă este posibilă o investigație imediată a reclamației,
 5. semnătura consumatorului, cu excepția unei plângeri orale adresate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice,
 6. locul, ora înregistrării,
 7. în cazul unei plângeri orale adresate prin telefon sau alt serviciu de comunicații electronice, numărul unic de identificare al reclamației.

Întreprinderea trebuie să țină o evidență a plângerii și o copie a răspunsului timp de cinci ani și să o prezinte autorităților de control, la cerere. 

Dacă plângerea este respinsă, societatea este obligată să informeze consumatorul în scris cu privire la autoritatea sau organismul de conciliere care își poate iniția procedurile, prin natura sa. Informațiile trebuie să includă, de asemenea, sediul, telefonul și accesul la internet și adresa de corespondență a autorității competente sau a organismului de conciliere al domiciliului sau al domiciliului consumatorului. Informațiile ar trebui să includă, de asemenea, dacă societatea utilizează procedura de conciliere pentru a soluționa disputa consumatorilor. 

În cazul în care conflictul potențial de consum dintre vânzător și consumator nu este soluționat în timpul negocierilor, consumatorul dispune de următoarele remedii:


Plângerea din partea autorităților responsabile de protecția consumatorilor . În cazul în care consumatorul descoperă o încălcare a drepturilor sale de consumator, acesta are dreptul să se plângă autorității competente pentru protecția consumatorului din locul de reședință. După ce reclamația a fost examinată, autoritatea va decide asupra desfășurării procedurii de protecție a consumatorilor. Autoritatea de prim nivel în domeniul protecției consumatorilor se ocupă de birourile raionale competente pentru locul de reședință al consumatorului, lista acestora fiind disponibilă aici: http://jarasinfo.gov.hu/

Procedura judiciară. Clientul este îndreptățit să aducă cererea rezultată din litigiul consumatorului în instanță în procedura civilă în temeiul Legii V din 2013 privind Codul civil și CXXX din 2016 privind procedura civilă. conform prevederilor legii.

Vă rugăm să fiți informat că puteți depune o plângere la consumator cu noi. În cazul în care plângerea consumatorului este respinsă, puteți, de asemenea, să vă adresați organului de conciliere competent pentru domiciliul sau domiciliul dvs. Procedura se efectuează de către organismul de conciliere indicat în cererea consumatorului, în locul organismului competent, la cererea consumatorului. 

Afacerile sunt supuse obligației de cooperare în cadrul procedurii comitetului de conciliere. 

În acest context, întreprinderile au obligația de a răspunde unei solicitări de conciliere de către organul de conciliere și de obligația de a se prezenta în fața organului de conciliere ("asigurarea participării unei persoane autorizate să fie ascultată").

În cazul în care sediul sau locul de desfășurare a activității întreprinderii nu este înregistrat în județul organismului de conciliere care operează organismul de conciliere competent teritorial, obligația de cooperare a întreprinderii include posibilitatea unui acord scris în funcție de solicitarea consumatorului.

În cazul încălcării obligației de colaborare menționate mai sus, Autoritatea pentru Protecția Consumatorilor are competența de a aplica amenzi obligatorii în cazul comportamentului ilegal al întreprinderilor ca urmare a modificării legislației. În plus față de Legea privind protecția consumatorilor, prevederea relevantă a Legii privind întreprinderile mici și mijlocii a fost, de asemenea, modificată, astfel încât să nu se impună amenzi întreprinderilor mici și mijlocii.

În cazul întreprinderilor mici și mijlocii, amenda poate varia de la 15 000 HUF la 500 000 HUF, în timp ce în cazul întreprinderilor mici și mijlocii cu vânzări nete anuale mai mari de 100 milioane HUF, în conformitate cu Legea privind contabilitatea, venitul net anual din vânzări al întreprinderii este de 5%. până la 500 de milioane de forinți. Odată cu introducerea unei amenzi obligatorii, legiuitorul dorește să sublinieze cooperarea cu organele de conciliere și să asigure participarea activă a întreprinderilor la procedurile de conciliere.


Competența organului de conciliere este de a soluționa litigiul consumatorului în afara instanței. Este o sarcină a organismului de conciliere să încerce să stabilească o înțelegere între părți în scopul soluționării litigiului în materie de consum și, în caz de ineficacitate, să ia o decizie privind aplicarea drepturilor consumatorilor într-o manieră simplă, rapidă, eficientă și rentabilă. Organismul de conciliere, la cererea consumatorului sau a întreprinderii, oferă consultanță cu privire la drepturile și obligațiile consumatorului.

Procedura organului de conciliere începe la cererea consumatorului. Cererea trebuie adresată în scris președintelui organismului de conciliere: cerința scrisă poate fi îndeplinită prin scrisoare, telegramă, prin fax sau fax și prin orice alt mijloc care permite destinatarului să stocheze datele pe care le-a adresat pentru o perioadă rezonabilă de timp, în conformitate cu scopul datelor. și afișarea datelor stocate în formă și conținut neschimbate. 

Cererea trebuie să includă

 1. numele, domiciliul sau locul de reședință al consumatorului,
 2. numele, sediul social sau sediul întreprinderii în cauză de către
 3. în cazul în care consumatorul a solicitat desemnarea unui organism care să înlocuiască organismul competent de conciliere,
 4. o scurtă descriere a poziției consumatorului, faptele care îl susțin și dovezile acestuia,
 5. o declarație a consumatorului că consumatorul a încercat direct cu întreprinderea în cauză să soluționeze litigiul
 6. o declarație a consumatorului conform căreia procedurile celuilalt organism de conciliere nu au fost inițiate în cauză, nu a fost inițiată nicio procedură de mediere, nu a fost depusă nicio cerere sau nu a fost formulată nicio cerere de ordin de plată;
 7. o propunere de decizie a comisiei,
 8. semnătura consumatorului.

Cererea este însoțită de documentul sau de un exemplar (extras) despre care consumatorul se referă ca dovadă, în special o declarație scrisă a întreprinderii care respinge reclamația sau, în lipsa acesteia, orice alte dovezi scrise disponibile consumatorului cu privire la tentativa de conciliere.

Dacă consumatorul acționează prin procură, cererea trebuie să fie însoțită de un proxy.

Informații suplimentare despre organele conciliate sunt disponibile la: http://www.bekeltetes.hu

Pentru mai multe informații despre Organismele Teritoriale, vă rugăm să contactați: 
https://bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek

Datele de contact pentru fiecare organism competent de reconciliere teritorială:

Consiliul de conciliere al județului Baranya 
Adresă: 7625 Pécs, Majorossy I. u. 36 
Număr de telefon: 06-72-507-154 
Fax: 06-72-507-152 
E-mail: abeck@pbkik.hu ; mbonyar@pbkik.hu

Consiliul de Arbitraj al județului Bács-Kiskun 
Adresa: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4a 
Numărul de telefon: 06-76-501-500; 06-76-501-525, 06-76-501-523 
Fax: 06-76-501-538 
E-mail: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu ; mariann.matyus@bkmkik.hu 
Site-ul web: www.bacsbekeltetes.hu

Consiliul de conciliere al județului Békés 
Adresa: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. a 5- 
Număr de telefon: 06-66-324-976 
Fax: 06-66-324-976 
E-mail: eva.toth@bmkik.hu

Consiliul de conciliere al județului Borsod-Abaúj-Zemplén 
Adresa: 3525 Miskolc, Szentpáli u. în primul rând 
Telefon: 06-46-501-091; 06-46-501-870 
Fax: 06-46-501-099 
E-mail: kalna.zsuzsa@bokik.hu

Organismul de conciliere din Budapesta 
Adresa: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. III. em. 310th 
Număr de telefon: 06-1-488-2131 
Fax: 06-1-488-2186 
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu

Consiliul de Arbitraj al județului Csongrad 
Adresa: 6721 Szeged, Paris. 8-12. 
Numărul de telefon: 06-62-554-250 / 118 
Fax: 06-62-426-149 
E-mail: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Comitetul de conciliere a păcii la nivel județean 
Adresa: 8000 Székesfehérvár, Piața Longevity 4-6. 
Tel: 06-22-510-310 
Fax: 06-22-510-312 
E-mail: fmkik@fmkik.hu

Consiliul de Arbitraj al județului Győr-Moson-Sopron 
Adresa: 9021 Győr, Szent István út 10 / a. 
Număr de telefon: 06-96-520-217 
Fax: 06-96-520-218 
E-mail: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Judecătoria județeană Hajdú-Bihar 
Adresa: 4025 Debrecen, Vörösmarty u. 13-15. 
Număr de telefon: 06-52-500-710 
Fax: 06-52-500-720 
E-mail: korosi.vanda@hbkik.hu

Consiliul de conciliere al județului Heves 
Adresa: 3300 Eger, Drumul Faiskola 15. 
Număr de telefon: 06-36-429-612 
Fax: 06-36-323-615 
E-mail: hkik@hkik.hu


Jász-Nagykun-Szolnok Consiliul Județean de Arbitraj
 
Adresa: 5000 Szolnok, Parcul Verseghy 8. III. podea 305-306. 
Numărul de telefon: 06-56-510-621, 06-20-373-2570 
Fax: 06-56-510-628 
E-mail: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Comitetul de arbitraj Komárom-Esztergom 
Adresa: 2800 Tatabánya, Piața Principală 36. 
Număr de telefon: 06-34-513-027 
Fax: 06-34-316-259 
E-mail: silvi@kemkik.hu

Comitetul de conciliere al comisiei Nógrád 
Adresa: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9 / A. 
Număr de telefon: 06-32-520-860 
Fax: 06-32-520-862 
E-mail: nkik@nkik.hu

Organul de conciliere al județului Pest 
Adresa: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. podea 240. 
Adresa poștală: 1364 Budapest, Pf.: 81 
Numărul de telefon: 06-1-269-0703 
Fax: 06-1-474-7921 
E-mail: pmbekelteto@pmkik.hu

Comitetul de conciliere al comitetului județean Somogy 
Adresa: 7400 Kaposvár, Anna u.6. 
Număr de telefon: 06-82-501-026 
Fax: 06-82-501-046 
E-mail: skik@skik.hu

Comitetul de Arbitraj Județean Szabolcs-Szatmár-Bereg 
Adresă: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. în al doilea rând 
Număr de telefon: 06-42-311-544 
Fax: 06-42-311-750 
E-mail: bekelteto@szabkam.hu

Consiliul de Arbitraj al județului Tolna 
Adresa: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25. III. etaj 
Număr de telefon: 06-74-411-661 
Fax: 06-74-411-456 
E-mail: kamara@tmkik.hu

Consiliul Județean de Arbitraj Vas 
Adresa: 9700 Szombathely, Piața Honvéd 2. 
Număr de telefon: 06-94-312-356 
Fax: 06-94-316-936 
E-mail: vmkik@vmkik.hu

Comitetul de conciliere al județului Veszprém 
Adresa: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1. Parterul 116. 
Numărul de telefon: 06-88-429-008 
Fax: 06-88-412-150 
E-mail: bekelteto@veszpremikamara.hu

Comitetul de conciliere al comisiei din Zala 
Adresa: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 24 
Număr de telefon: 06-92-550-513 
Fax: 06-92-550-525 
E-mail: zmbekelteto@zmkik.hu

Platforma de soluționare online a disputelor

Comisia Europeană a creat un site web pentru înregistrarea consumatorilor, permițându-le astfel să soluționeze litigiile legate de cumpărăturile online prin completarea unei cereri, evitând procedurile judiciare. Astfel, consumatorii își pot exercita drepturile fără a le împiedica, spre exemplu.

Dacă doriți să vă plângeți de un produs sau de un serviciu pe care îl cumpărați pe Internet și nu doriți să mergeți în instanță, puteți utiliza instrumentul de soluționare online a litigiilor. 

Pe portal, tu și comerciantul care v-ați plâns pot alege în comun panoul de soluționare a litigiilor pe care doriți să îl aveți în vedere în tratarea plângerii.

Platforma de soluționare online a litigiilor este disponibilă aici: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=RO

drepturile de autor

Copyright Act 1999 LXXVI. În conformitate cu articolul 1 alineatul (1) din lege (denumit în continuare "Szjt."), Site-ul web este o lucrare protejată prin drepturi de autor și, prin urmare, toate părțile sunt protejate prin dreptul de autor. Szjt. Articolul 16 (1) interzice utilizarea pe site a soluțiilor grafice și software, utilizarea neautorizată a software-ului de calculator sau utilizarea oricărei aplicații care poate modifica site-ul sau orice parte a acestuia. Orice material de pe site-ul web și baza sa de date poate fi preluat de către consimțământul scris al proprietarului numai cu referire la site-ul web, cu indicarea sursei. Dreptul de autor: Erzsébet Czinege ev

Invaliditate parțială, cod de conduită

Dacă o prevedere a GTC este incompletă sau nevalidă din punct de vedere legal, restul punctelor din contract va rămâne valabil și se vor aplica dispozițiile legislației relevante în locul părții nevalabile sau defecte.

Vânzătorul nu are un Cod de conduită pentru interzicerea practicilor comerciale neloiale împotriva consumatorilor.

Funcționarea conținutului digital de date, măsuri tehnice de protecție

Disponibilitatea serverelor care furnizează date pe site este de peste 99,9% pe an. Arhivele de rezervă periodice sunt create din întregul conținut de date, astfel încât conținutul original de date poate fi restabilit în cazul unei probleme. Datele de pe site-ul sunt stocate într-o bază de date MSSQL și MySQL. Datele sensibile sunt stocate cu criptare a rezistenței adecvate, utilizând suportul hardware bazat pe hardware pentru codarea lor.

Informații privind caracteristicile esențiale ale produselor

Pe site, oferim informații despre caracteristicile esențiale ale produselor disponibile pentru cumpărare în descrierile produselor.

Corectarea erorilor de introducere a datelor - Responsabilitatea pentru realitatea datelor pe care le furnizați

Veți avea posibilitatea de a modifica datele introduse înainte de finalizarea comenzii în timpul comenzii (făcând clic pe butonul din spate din browser, pagina anterioară va fi deschisă pentru a putea corecta datele introduse dacă ați introdus deja pagina următoare). Rețineți că este responsabilitatea dvs. să introduceți informațiile pe care le furnizați, deoarece produsul va fi facturat sau livrat pe baza informațiilor pe care le furnizați. Prin plasarea comenzii dvs., recunoașteți că vânzătorul este îndreptățit să suporte orice daune și cheltuieli rezultate din introducerea incorectă a datelor dvs., furnizând date inexacte. Vanzatorul isi exclude responsabilitatea pentru performanta bazata pe datele inexacte de introducere. Rețineți că o adresă de poștă electronică slabă sau o saturație a spațiului post office poate duce la lipsa unei confirmări și vă poate împiedica să încheiați un contract.

Procedura pentru un preț greșit

Vanzatorul nu va fi raspunzator pentru pretul manifestat in mod eronat, in ciuda diligentei si / sau a defectiunii sistemului informatic.

Evident, este un preț incorect cotat:

 • $ 0 preț
 • prețul redus, dar indicând incorect discountul (de exemplu, pentru un produs de 1000 HUF, produsul oferit pentru o reducere de 500 HUF este indicat cu o reducere de 20%).

Dacă prețul este incorect, Vânzătorul va oferi posibilitatea de a achiziționa produsul la un preț corect, ceea ce va permite Clientului să comande produsul la preț real sau să anuleze comanda fără consecințe juridice nefavorabile.

Utilizarea site-ului

Site-ul web oferă prezentarea produselor și comanda online pentru utilizatori. Puteți să răsfoiți site-ul Web utilizând elementele din meniul Utilizator. Produsele sunt clasificate pe categorii. Toate specializările din magazin sunt disponibile în categoria Produse speciale. Fiecare produs are o dată separată de începere și de expirare a acțiunii sau o indicație a datei inițiale și a stocului. 

Puteți găsi produsele pentru care magazinul oferă o reducere de cantitate atunci când comandați mai multe articole la un preț mai ieftin. 

Ceea ce este nou în produsele noi este produse noi. Dacă faceți clic pe numele categoriei, va fi afișată o listă cu produse de montare. Dacă toate produsele dintr-o anumită categorie nu se potrivesc pe o singură pagină, puteți utiliza numerele de mai sus și de dedesubt pentru a încerca. Pagina detaliată a produsului din lista produselor poate fi accesată făcând clic pe numele produsului. 

Este posibil să căutați un produs pe cuvânt cheie pe site-ul web. Rezultatele căutării pentru produsele care corespund criteriilor dvs. de căutare vor apărea într-o manieră asemănătoare unei liste. 

Produsul ales poate fi plasat în coș cu ajutorul butonului de coș de cumpărături, numărul necesar de piese poate fi setat lângă buton. Utilizatorul poate verifica conținutul coșului utilizând elementul din meniul Coșul de cumpărături. Aici puteți modifica cantitatea de articole pe care doriți să o comandați din produsul pe care îl adăugați în coș sau ștergeți articolul. De asemenea, este posibil să goliți complet coșul utilizând butonul Golire cart. 

Dând clic pe butonul Comandă, utilizatorul poate continua procesul de achiziție. Ca un al doilea pas, puteți intra, înregistrați și achiziționa fără înregistrare. În cazul înregistrării și cumpărării neînregistrate, trebuie să fie furnizate utilizatorului următoarele informații: adresa de e-mail, numele, numărul de telefon, adresa de facturare și, dacă este diferită, adresa de expediere. Pe lângă datele de mai sus, trebuie să introduceți o parolă pentru a vă înregistra. Utilizatorul poate fi informat despre înregistrarea reușită prin e-mail și pe site-ul web. Utilizatorul poate solicita anularea înregistrării prin e-mail de la furnizorul de servicii, caz în care trebuie să se reînregistreze pentru o nouă achiziție. 

Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea secretului datelor de acces. Utilizatorul este responsabil pentru actualizarea datelor sale și este obligat să notifice Furnizorul de servicii în cazul în care a luat cunoștință de faptul că datele sale au fost utilizate în mod abuziv de către o terță parte. Dacă ați uitat parola, puteți solicita o nouă parolă pentru adresa dvs. de e-mail înregistrată. Dacă utilizatorul a înregistrat anterior pe site-ul Web, procesul de comenzi poate fi continuat prin introducerea adresei de e-mail și a parolei. 

Ca următorul pas al comenzii, utilizatorul trebuie să selecteze metoda de plată și de livrare corespunzătoare. Utilizatorul poate folosi o pagină de rezumat pentru a verifica toate datele pe care le-ați furnizat anterior și produsele pe care doriți să le comandați, cantitatea acestora. În cazul erorilor de introducere a datelor, puteți utiliza pictograma creion pentru a corecta datele specificate. 

Dacă găsiți totul potrivit, puteți finaliza comanda utilizând butonul Trimiteți comanda. Veți primi confirmări pe acest site sau prin e-mail. Dacă, după înregistrarea ordinului (de exemplu în e-mailul de confirmare), acesta descoperă date defecte, trebuie să notifice imediat Furnizorul de servicii, dar nu mai târziu de 24 de ore. Indiferent de intenția de a plasa o comandă, utilizatorul poate să se conecteze utilizând fereastra Login Client sau punctul de acces. După ce vă conectați, veți vedea un meniu Editare date în care puteți schimba detaliile de înregistrare și puteți urmări detaliile și starea comenzii.

Finalizați comanda (licitare)

Dacă sunteți mulțumit că conținutul coșului dvs. de produse corespunde produselor pe care doriți să le comandați și că informațiile dvs. sunt corecte, puteți închide comanda făcând clic pe butonul " Comandă ". Informațiile furnizate pe acest site web nu constituie o ofertă pentru încheierea unui contract de către Vânzător. În cazul comenzilor care intră sub incidența prezentei GTC, sunteți considerat un ofertant.

Prin apăsarea butonului " Comandă ", confirmați în mod expres că oferta dvs. trebuie considerată completă, iar declarația dvs. - dacă vânzătorul confirmă acest GTC - implică o obligație de plată. Oferta dvs. este obligatorie timp de 48 de ore. În cazul în care oferta dvs. nu este confirmată de către vânzător în termen de 48 de ore în conformitate cu acești termeni și condiții generale, veți fi scutit de ofertă.

Prelucrarea comenzilor, crearea de contracte

Ordinele sunt procesate în două etape. Aveți ocazia de a plasa o comandă în orice moment.Comanda dvs. va primi mai întâi un feedback automat, care înregistrează numai faptul că comanda dvs. a sosit prin intermediul site-ului Web, însă această confirmare nu reprezintă acceptarea ofertei dvs. Dacă observați că notificarea dvs. automată de e-mail de verificare conține informații incorecte (cum ar fi numele, adresa de expediere, numărul de telefon etc.), trebuie să faceți acest lucru prin trimiterea unei e-mail-uri în același timp cu informațiile corecte. comunicat. Dacă nu primiți e-mailul de confirmare automată în decurs de 24 de ore de la efectuarea comenzii, vă rugăm să ne contactați, deoarece este posibil ca comanda dvs. să nu fi sosit în sistemul nostru din motive tehnice.

După trimiterea ofertei dvs., vânzătorul vă va confirma oferta printr-un al doilea e-mail. Contractul va fi creat atunci când e-mailul de confirmare trimis de către Vânzător va fi disponibil în sistemul dvs de e-mail (a doua confirmare).

Metode de plată

după cumpărare

Dacă doriți să achitați valoarea comenzii la primirea pachetului, selectați metoda de plată "Primire".

Metode de acceptare, taxe de acceptare

Serviciu de curierat MPL

Termen limită pentru finalizare

Termenul general de livrare pentru comanda este de până la 30 de zile de la confirmarea comenzii . Acest termen de livrare este orientativ și va fi întotdeauna notificat prin e-mail.

Aplicarea legii, clauza privind drepturile de proprietate

Dacă ați comandat anterior un produs pe care nu l-ați preluat în timpul livrării (inclusiv în cazul în care ați exercitat dreptul de retragere) sau dacă Produsul nu a revenit vânzătorului cu o indicație, Vânzătorul va executa comanda la prețul de achiziție și pentru plata în avans a costurilor de transport.

Vânzătorul poate să rețină livrarea Produsului până când este convins că prețul Produsului a fost plătit cu succes utilizând soluția de plată electronică (inclusiv în cazul în care Cumpărătorul transferă prețul de cumpărare și conversia în moneda statului membru în cazul produsului plătit prin transfer). și din cauza comisioanelor bancare și a costurilor, vânzătorul nu primește întreaga sumă a prețului de cumpărare și a taxei de livrare). În cazul în care prețul Produsului nu a fost plătit integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să suplimenteze prețul de achiziție.

Vânzări în străinătate

Vânzătorul nu face distincția între utilizarea site-ului în Ungaria și în afara Uniunii Europene. Dacă nu se prevede altfel în acest GTC, vânzătorul furnizează livrarea / primirea produselor comandate în Ungaria.

Dispozițiile GTC, care se aplică și achizițiilor din afara Ungariei, sunt guvernate de faptul că, în conformitate cu dispozițiile decretului relevant, cumpărătorul este un consumator care este resortisant al unui stat membru sau care locuiește într-un stat membru sau societatea care are sediul într-un stat membru. și achiziționează sau utilizează bunuri sau servicii în cadrul Uniunii Europene exclusiv în scopuri de utilizare finală. Un consumator este o persoană fizică care acționează în scopuri comerciale, industriale, meserii sau profesii.

Limba de comunicare și de cumpărare este în primul rând limba maghiară, vânzătorul nu este obligat să comunice cu clientul în limba statului membru.

Vânzătorul nu este obligat să respecte cerințele necontractuale ale produsului în cauză, cum ar fi etichetarea sau cerințele specifice sectorului, în legislația națională a statului membru al clientului sau să informeze clientul cu privire la aceste cerințe.

Cu excepția cazului în care se specifică altfel de către Vânzător, TVA ungară se aplică tuturor produselor.

Clientul își poate exercita căile de atac în conformitate cu acest GTC.

Dacă utilizați o soluție de plată electronică, plata se va face în moneda indicată de Vânzător,

Vânzătorul poate să rețină livrarea Produsului până când se va asigura că prețul Produsului și Taxa de Livrare a fost plătit cu succes și în întregime prin utilizarea soluției de plată electronică (inclusiv în cazul în care Clientul transferă în moneda statului membru în cazul produsului plătit prin transfer) Vânzătorul nu primește prețul integral de cumpărare din cauza prețului de cumpărare (taxa de transport) și a conversiei, precum și comisioanele bancare și costurile. În cazul în care prețul Produsului nu a fost plătit integral, Vânzătorul poate solicita Cumpărătorului să suplimenteze prețul de achiziție.

În scopul transferării Produsului, Vânzătorul va furniza și cumpărătorilor non-maghiari facilitățile de transfer disponibile clienților maghiari.

În cazul în care Clientul poate solicita livrarea Produsului pe teritoriul Ungariei sau pe teritoriul oricărui alt stat membru al Uniunii Europene în conformitate cu GTC, acest lucru poate fi solicitat de către clientul non-ungar în oricare dintre modalitățile specificate în GTC.

În cazul în care Cumpărătorul poate alege chitanța personală a Produsului la Vânzător în conformitate cu GTC, clientul non-ungar poate, de asemenea, să-l folosească.

În caz contrar, Clientul poate solicita livrarea Produsului în străinătate pe cheltuiala proprie. Acest drept nu se aplică clienților maghiari.

După achitarea taxei de livrare, Vânzătorul va îndeplini comanda în cazul în care cumpărătorul nu plătește vânzătorului taxa de livrare sau nu își soluționează propria livrare până la data convenită, vânzătorul va rezilia contractul și va rambursa prețul de achiziție preplătit cumpărătorului.

Ghidul consumatorului 45/2014. (II.26) Decretul guvernamental

Cuprins

Informații privind dreptul de retragere pentru cumpărătorul consumator

Consumatorii Ptk. 8: 1 § 1 (3) se califică numai ca persoană fizică care acționează în afara profesiei sale, a unei activități independente sau a unei afaceri, astfel încât persoanele juridice să nu își poată exercita dreptul de retragere fără justificare. 

Consumatorul este referit la 45/2014. (II.26) Decretul guvernamental 20 al Guvernului are dreptul să se retragă fără motiv. Consumatorul are dreptul de retragere

(a) în cazul unui contract de vânzare a unui produs

(aa) produsul, \ t

(ab) în cazul vânzării mai multor produse la un moment diferit, ultimul produs livrat;

în termen de 14 zile de la data primirii de către consumator sau de către o terță parte desemnată de consumator, alta decât transportatorul .

Dispozițiile acestei clauze nu afectează dreptul consumatorului de a-și exercita dreptul de retragere specificat în această clauză între data încheierii contractului și data primirii produsului. 

În cazul în care consumatorul a făcut o ofertă pentru încheierea contractului, consumatorul are dreptul de a retrage oferta înainte de încheierea contractului, ceea ce elimină caracterul obligatoriu al ofertei care acoperă încheierea contractului.

Renunțare, Exercitarea dreptului de retragere sau notificarea către consumator

Consumatorul este în 45/2014. (II.26) al Guvernului Republicii poate fi exercitată printr-o declarație clară în acest sens sau prin utilizarea unui eșantion al site-ului web descărcat.

Valabilitatea declarației de retragere a consumatorului

Dreptul de retragere se consideră executat în termenul stabilit, în cazul în care consumatorul își transmite declarația în termenul stabilit. Termenul limită este de 14 zile .

Este pentru consumator să demonstreze că și-a exercitat dreptul de retragere în conformitate cu această dispoziție.

Vânzătorul este obligat să confirme declarația de retragere a consumatorului după ce a fost primită pe un suport electronic.

Obligațiile vânzătorului în cazul retragerii consumatorului

Obligația vânzătorului de a restitui

În cazul în care consumatorul este 45/2014. (II.26), Vânzătorul rambursează suma plătită de consumator în schimbul plății, inclusiv costurile aferente executării, inclusiv taxa de livrare, în termen de paisprezece zile de la data constatării anulării. de asemenea. Rețineți că această prevedere nu se aplică costurilor suplimentare cauzate de alegerea modului de transport, altul decât modul de transport cel mai puțin costisitor.

Metoda de obligare a restituirii vânzătorului

45/2014. (II.26) În cazul retragerii sau anulării în conformitate cu secțiunea 22 din Decretul guvernamental, Vânzătorul rambursează suma returnată consumatorului în același mod ca și metoda de plată utilizată de consumator. Sub rezerva consimtamântului expres al consumatorului, Vânzătorul poate folosi alte modalități de plată pentru restituire, însă consumatorul nu va fi taxat suplimentar. Vânzătorul nu va fi răspunzător pentru nici o întârziere cauzată de numărul contului bancar specificat sau incorect sau adresa poștală specificată de Client.

Costurile suplimentare

În cazul în care consumatorul alege în mod expres alt mod de transport decât cel convenabil cel mai puțin costisitor de transport, vânzătorul nu este obligat să ramburseze costurile suplimentare rezultate. Într-un astfel de caz, avem o obligație de rambursare până la valoarea taxelor generale de expediere afișate.

Dreptul de reținere

Vânzătorul poate retine suma care trebuie returnată consumatorului până când consumatorul returnează produsul sau, fără îndoială, nu a returnat-o; trebuie luată în considerare data anterioară. Nu putem accepta poștale sau poștale.

În cazul anulării sau încetării obligațiilor consumatorului

Întoarceți produsul

În cazul în care consumatorul este 45/2014. (II.26) Decretul guvernamental va returna produsul imediat, dar nu mai târziu de paisprezece zile de la data anunțului de anulare sau va transmite Vânzătorului sau persoanei împuternicite de către Vânzător să preia produsul. Returnarea se consideră finalizată la timp dacă consumatorul trimite produsul înainte de expirarea termenului limită.

Costul returnării produsului

Consumatorul suportă costul returnării produsului. Produsul trebuie returnat la adresa vânzătorului. În cazul în care, după începerea executării, consumatorul încheie contractul de furnizare a unui serviciu între un sediu comercial sau o parte la distanță, acesta este obligat să plătească întreprinderii o taxă proporțională cu serviciul furnizat până la data notificării de încetare. Suma care trebuie plătită proporțional consumatorului se stabilește pe baza sumei totale impozabile a remunerației contractuale convenite. În cazul în care consumatorul dovedește că suma totală determinată astfel este excesiv de mare, suma proporțională se calculează pe baza valorii de piață a serviciilor efectuate până la data încetării contractului. Vă rugăm să reținețiNu putem prelua bunurile returnate cu numerar la livrare sau port.

Responsabilitatea consumatorului pentru depreciere

Consumatorul este răspunzător pentru orice depreciere care rezultă din utilizarea dincolo de ceea ce este necesar pentru a determina natura, caracteristicile și funcționarea produsului.

Dreptul de retragere nu poate fi exercitat în următoarele cazuri 

Vânzătorul vă reamintește în mod expres că nu vă puteți exercita dreptul de retragere în conformitate cu articolul 29 din Decretul guvernamental 45/2014 (II.26). În cazurile prevăzute la alineatul (1): 

a) în cazul unui contract de furnizare a serviciului , după performanța serviciilor de ansamblu a companiei a început performanța cu acordul prealabil expres al consumatorului al consumatorului să se constate că , după serviciu în ansamblul său să -și îndeplinească pierde dreptul de reziliere ; 

(b) în cazul unui produs sau al unui serviciu al cărui preț sau taxă depinde de fluctuația întreprinderii de pe piața monetară în afara termenului de exercitare a dreptului de retragere; 

c)în cazul unui produs neprefabricat care a fost produs la cererea consumatorului sau la cererea sa expresă sau în cazul unui produs care este în mod clar personalizat pentru consumator; 

(d) conservarea perisabilă sau pe termen scurt; 

(e) în cazul unui produs sigilat care nu poate fi returnat din motive de sănătate sau de igienă după ce a fost eliberat după livrare; 

(f) pentru un produs care, prin natura sa, este inseparabil legat de un alt produs după livrare; 

g)pentru o băutură alcoolică a cărei valoare reală depinde de fluctuațiile pieței neafectate de întreprindere și ale căror prețuri au fost convenite de părți la momentul încheierii contractului de vânzare, dar numai după a treizecea zi de la încheierea contractului; 

(h) în cazul unui contract pentru care întreprinderea solicită cererea expresă a consumatorului de a efectua lucrări de reparație sau întreținere la cererea expresă a consumatorului; 

(i) în cazul înregistrărilor audio sau video ambalate sigilate și vânzarea de software de calculator, în cazul în care, după predare, consumatorul a deschis ambalajul; 

j)pentru ziare, periodice și periodice, cu excepția contractelor de subscripție; 

(k) în cazul contractelor încheiate în cadrul unei licitații publice; 

(l) în cazul unui contract de prestare de cazare, transport, închiriere de mașini, servicii de catering sau servicii de agrement, cu excepția serviciilor de locuințe, în cazul în care data sau termenul de livrare convenit este stabilit în contract; 

(m) în cazul conținutului digital pe suporturi necorporale, atunci când întreprinderea a început executarea cu acordul prealabil explicit al consumatorului, iar consumatorul a recunoscut, în același timp cu acordul său, că își va pierde dreptul de retragere după începerea executării.

Garanție, garanție pentru produs, garanție 

Informarea consumatorilor în conformitate cu reglementarea § 9 45/2014 (II.26.) La. (3) a autorizat utilizarea acestei anexa 3 din Regulamentul 45/2014 (II.26.) La ..

o garanție

În ce caz aveți dreptul la garanție?

În cazul unei performanțe defectuoase a vânzătorului, puteți aplica o reclamație de garanție împotriva vânzătorului în conformitate cu regulile Codului civil.

Ce drepturi aveți asupra revendicării dvs. privind garanția?

Puteți, la alegerea dvs., să aveți următoarele solicitări de garanție:

Puteți solicita o reparație sau înlocuire, cu excepția cazului în care îndeplinirea oricăreia dintre cerințele pe care le alegeți este imposibilă sau ar duce la un cost suplimentar disproporționat față de Vânzător în raport cu alte nevoi. Dacă nu ați solicitat sau ați solicitat reparația sau înlocuirea, puteți solicita o livrare proporțională a contraprestației sau puteți să o corectați pe cheltuiala vânzătorului sau să o reparați sau, în cele din urmă, să reziliați contractul.

De asemenea, puteți trece de la dreptul de garanție ales la altul, însă veți suporta costul modificării, cu excepția cazului în care a fost justificat sau vânzătorul a dat un motiv.

Care este termenul limită pentru executarea cererii de garanție?

Trebuie să dezvăluiți eroarea imediat după ce ați descoperit-o, dar nu mai târziu de două luni de la descoperire. În același timp, am dori să vă atragem atenția asupra faptului că nu vă puteți impune drepturile de garanție după perioada de prescripție de doi ani de la executarea contractului. 
Dacă obiectul contractului dintre consumator și întreprindere este un lucru folosit, părțile pot conveni asupra unei perioade mai scurte de prescripție; o perioadă de prescripție de mai puțin de un an nu este valabilă și în acest caz.

Cui vă puteți solicita revendicarea în garanție?

Aveți dreptul să executați cererea de garanție împotriva vânzătorului.

Ce alte condiții există pentru a vă exercita drepturile de garanție?

În termen de șase luni de la data livrării, cererea de garanție nu este supusă condiției de eșec, cu excepția cazului în care certificați că produsul sau serviciul a fost furnizat de către Vânzător. Cu toate acestea, după șase luni de finalizare, trebuie deja să dovediți că eroarea pe care ați descoperit-o a fost deja la momentul finalizării.

În cazul produselor second-hand, drepturile de garanție și de garanție sunt în general stabilite diferit de regulile generale. În cazul produselor uzate, putem vorbi și despre performanțe defectuoase, însă trebuie luate în considerare circumstanțele în care Cumpărătorul ar fi așteptat anumite erori. Ca rezultat al obezității, aplicarea unor erori devine mai frecventă, ca urmare a faptului că un produs utilizat poate avea aceeași calitate ca și produsul nou achiziționat nu poate fi asumat. Pe această bază, cumpărătorul își poate exercita drepturile de garanție numai în ceea ce privește defectele care depășesc defectele legate de utilizare și care apar independent de acestea. Dacă produsul utilizat este defect și clientul se califică drept consumator în momentul cumpărării,Furnizorul de servicii nu este responsabil pentru defecțiunea cunoscută.

garanții de produs

În ce cazuri puteți exercita drepturile de garanție a produsului?

În cazul unui articol defect (produs), puteți, la alegere, să revendicați revendicarea în garanție sau revendicarea în garanție.

Care sunt drepturile dvs. în cadrul revendicării privind garanția produsului?

Ca solicitare de garanție a produsului, puteți solicita reparația sau înlocuirea produsului defect.

În acest caz, produsul este considerat defect?

Produsul este defect dacă nu îndeplinește cerințele de calitate ale produsului atunci când acesta este introdus pe piață sau dacă nu are proprietățile descrise în descrierea producătorului.

Care este termenul limită pentru solicitarea revendicării privind garanția produsului?

Puteți revendica revendicarea privind garanția produsului în termen de doi ani de la data când produsul a fost comercializat de producător. La sfârșitul acestei perioade, își va pierde dreptul.

Cui și sub ce alte condiții puteți solicita revendicarea privind garanția produsului?

Puteți exercita revendicarea de garanție a produsului dvs. numai împotriva producătorului sau distribuitorului elementului mobil. Trebuie să dovediți că produsul este defect atunci când solicitați garanția produsului.

În ce caz este producătorul (distribuitorul) scutit de obligația de garanție a produsului?

Producătorul (distribuitorul) este exceptat de la răspunderea pentru produs numai dacă poate dovedi că:

 • - produsul nu a fost fabricat sau comercializat în cursul activității sale;
 • eroarea nu a fost recunoscută la momentul introducerii pe piață, în conformitate cu stadiul tehnicii și tehnologiei
 • defectul produsului rezultă din aplicarea unei legi sau a unei cerințe obligatorii de reglementare.

Producătorul (distribuitorul) are motive suficiente pentru a dovedi scutirea.

Rețineți că, din cauza aceleiași erori, este posibil să nu solicitați simultan reclamații privind garanția și reclamații privind garanția produsului. Cu toate acestea, în cazul unei executări eficiente a revendicării privind garanția produsului, puteți solicita producătorului să revendice revendicarea de garanție pentru produsul înlocuit sau pentru piesa reparată.

garanție

În ce caz îți poți exercita drepturile de garanție?

În cazul unei performanțe defectuoase, articolul 151/2003 privind garanția obligatorie pentru anumite bunuri de folosință îndelungată. (IX.22) Guvernul Republicii Ungare este obligat să furnizeze o garanție.

Legea prevede garantarea bunurilor de folosință îndelungată (de ex. Obiecte tehnice, unelte, mașini) și piesele acestora a căror valoare de achiziție depășește 10 000 HUF.

Ce drepturi aveți și în ce limită de timp?

Articolul 151/2003 privind garanțiile obligatorii pentru anumite bunuri de folosință îndelungată. (IX.22) Decretul guvernamental definește cazurile de garanție obligatorie. În cazul produselor care nu sunt acoperite de acest caz, vânzătorul nu își asumă nicio garanție. Declarația privind garanția poate fi executată în perioada de garanție. În cazul în care garantul obligația are dreptul de a apela - o perioadă rezonabilă de timp - nu respectă garanția pretinde că poate fi exercitat în termen de trei luni de la expirarea termenului prevăzut în apel în fața unei instanțe în cazul în care perioada de garanție a expirat. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea drepturilor. În caz contrar, regulile pentru exercitarea drepturilor de garanție trebuie să fie aplicate în mod corespunzător pentru a executa revendicarea în garanție. Perioada de garanție este de un an. Nerespectarea acestui termen va duce la pierderea drepturilor.Perioada de garanție este livrarea produsului consumatorului către consumator sau, dacă este comandată de către companie sau de agentul său, începe la data punerii în funcțiune. Vă rugăm să contactați producătorul pentru orice solicitare de garanție de peste un an.

Care este relația dintre garanție și alte drepturi de garanție?

Garanția se aplică drepturilor de garanție (produs și garanție), o diferență fundamentală între drepturile de garanție generală și garanția că sarcina probei este mai favorabilă consumatorului în cazul unei garanții. 

Elementele fixe cu cabluri reglementate de Decretul guvernamental nr. 151/2003 sau mărfurile de consum care depășesc 10 kg sau care nu sunt livrate manual cu transportul public, cu excepția vehiculelor, vor fi reparate la locul de operare. Dacă reparațiile nu se pot efectua la locul de funcționare, echipamentul și / sau reparațiile vor fi furnizate de către companie sau de către serviciul de reparații dacă reparația este solicitată direct de serviciul de reparații.

Angajamentul vânzătorului pe durata garanției obligatorii nu include condiții care sunt mai puțin favorabile consumatorului decât cele prevăzute de garanția legală. Ulterior (după 1 an), cu toate acestea, condițiile pot fi determinate prin garanție voluntară liberă, dar de garanție în acest caz, nu afectează -így legislației drepturilor consumatorilor, inclusiv existența unei garanții pe bază.

Schimb în termen de trei zile lucrătoare

În cazul vânzărilor prin intermediul unui magazin online, se aplică și instituția cererii de schimb în termen de trei zile lucrătoare. Cererea de schimb în termen de trei zile lucrătoare este stabilită în 151/2003. (IX.22), care prevede că dacă o persoană, în termen de 3 zile lucrătoare, aplică o instituție de înlocuire, atunci vânzătorul trebuie să o interpreteze ca produs defect la momentul vânzării și toate fără înlocuirea ulterioară a produsului.

Când va fi vândut vânzătorul din obligația de garanție?

Vânzătorul este exceptat de la obligația de garanție numai dacă dovedește că cauza defecțiunii a apărut după efectuarea acesteia.

Rețineți că, din cauza aceleiași erori, este posibil să nu solicitați în același timp garanții și garanții sau garanție și garanții ale produsului, altfel veți avea dreptul la orice drepturi de garanție, indiferent de drepturile de garanție.

Termeni și condiții generale actuale (PDF)